Publicaţie de vânzare

 

Denumire bun imobil/mobil

Caracteristici tehnice

Preţ pornire

 (lei)

Sarcini grevare

Spaţiu comercial situat în Municipiul Brăila,

 str.Industriei nr.196, Bloc 33A, parter, Ans.

Cartier Progresul

Sc=108,45 mp (sală, atelier,

Depozit, wc, debara, hol) şi

teren cota indiviză=32,42 mp

110.500

      CEC Bank

S.C. HECTOR S.R.L. Brăila, identificată prin: J09/63/2002 şi C.U.I.: 2244753, aflată în procedură de faliment prevăzută de Legea nr.85/2006, în Dosarul nr.3078/113/2009, pe rolul Tribunalului Brăila, prin lichidator, anunţă licitaţie publică pentru vânzarea bunului imobil din patrimoniul debitoarei:

     Şedinţele de licitaţie se vor desfăşura la următoarele date: 10.09.2013, 17.09.2013, 24.09.2013 orele 11°°- 12oo, la sediul lichidatorului: Brăila, str.”1 Decembrie 1918” nr.133, Bloc B34, mezanin, conform prevederilor Legii nr.85/2006.

     Ofertanţii au obligaţia de a achiziţiona Caietul de sarcini şi de a achita o cauţiune în cuantum de 10% din preţul de pornire, cu cel puţin 48 de ore înainte de data desfăşurării licitaţiei, prin consemnarea în contul averii S.C. Hector S.R.L. Brăila: IBAN: RO96BRDE090SV33377470900 deschis la BRD-GSG, la dispoziţia lichidatorului.

     Orice persoană care pretinde vreun drept asupra imobilului, este invitată să anunţe lichidatorului dreptul său, cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării licitaţiei.

     Bunul imobil este grevat de ipotecă în favoarea CEC Bank, dar va fi vândut adjudecatarului, liber de sarcini. Toţi cei care doresc să cumpere imobilul sunt invitaţi la termenul stabilit să liciteze, iar, până la data menţionată, vor prezenta în scris, oferta de preţ.

 

     Lichidatorul poate fi contactat, în vederea obţinerii Caietului de sarcini, la sediul din Brăila, str.”1 Decembrie 1918” nr.133, Bloc B34, mezanin sau la tel./fax: 0239629029, între orele 9,00 – 11,00, zilnic, de luni până vineri.