Publicaţie de vânzare

 

S.C. CONSTRUCT ACTIVE MEDIA S.R.L. Brăila, identificată prin J09/684/2004 şi C.U.I.: 16730281, aflată în procedură de faliment prevăzută de Legea nr.85/2006, în Dosarul nr.1742/113/2011, pe rolul Tribunalului Brăila, prin lichidator, anunţă licitaţie publică pentru vânzarea bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei:

Denumire bun imobil/adresă

Caracteristici tehnice

Preţ

pornire

(lei)

Sarcini de grevare

Hală - depozit, Brăila,

str.Eroilor nr.1G

Struct.metalica: Sc=650 mp, h=5,5 m

Terenul aferent: supraf.1.200 mp, betonat

(de închiriat până la vânzare – 3.000 lei/

/lună)

440.000

 

Ipotecă:

Banca Transilvania

– Sucursala Galaţi

Imobil, Brăila,

str.Dorobanţi nr.552

Teren curte: supraf.123 mp;

 

60.060

Ipotecă:

B.C.R. S.A

Şedinţele de licitaţie se vor desfăşura în următoarele zile: 09.09.2013, 16.09.2013, 23.09.2013, 30.09.2013, orele 11°°- 12oo, la sediul lichidatorului: Brăila, str.”1 Decembrie 1918” nr.133, Bloc B34, mezanin, conform prevederilor Legii nr.85/2006.

      Ofertanţii au obligaţia de a achiziţiona Caietul de sarcini şi de a achita o cauţiune în cuantum de 10% din preţul de pornire, cu cel puţin 48 de ore înainte de data desfăşurării licitaţiei, prin consemnarea în contul averii S.C. Construct Active Media S.R.L. Brăila: IBAN: RO13BRDE090SV34030970900 deschis la BRD-GSG Brăila, la dispoziţia lichidatorului.

    Orice persoană care pretinde vreun drept asupra imobilului, este invitată să anunţe lichidatorului dreptul său, cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării licitaţiei.

    Bunurile vor fi vândute adjudecatarilor, liber de sarcini. Toţi cei care doresc să cumpere un bun imobil sunt invitaţi la termenul stabilit să liciteze, iar, până la data menţionată, vor prezenta în scris, oferta de preţ.

 

    Lichidatorul poate fi contactat, în vederea obţinerii Caietului de sarcini, la sediul din Brăila, str.”1 Decembrie 1918” nr.133, Bloc B34, mezanin sau la tel./fax: 0239629029, între orele 9,00 – 11,00, zilnic, de luni până vineri (www.lichidarifirme.ro).